Choď na obsah Choď na menu
 


 1961

zahájenie prác na stavbe účelovej budovy MŠ

 1962

otvorenie trojtriednej materskej školy s celodennou  starostlivosťou, počet detí 95

 1982 zriadenie štvrtej a neskôr aj piatej triedy
 1984 materskú školu navštevuje 150 detí
 2002 MŠ získava právnu subjektivitu
 2003

zriadenie špeciálnej triedy pre mentálne aj telesne hendikepované deti

 2008

rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne vďaka projektu Rastieme a žijeme zdravo podporeného grantom z Ministerstva školstva SR

 2009

komplexná rekonštrukcia a modernizácia interiéru aj exteriéru budovy (výmena strechy, nové omietky, kúpeľne a WC, nové podlahy, spevnené plochy pred budovou aj oplotenie) vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Čsl. armády v Snine, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu

2013- 2015

MŠ zapojená do národného projektu: "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" - európsky sociálny fond, operačný program - vzdelávanie. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. V rámci projektu boli zamestnané 2 pedagogické asistentky, MŠ získala interaktívnu tabuľu, učebné a didaktické pomôcky v sume 13 000€.