Choď na obsah Choď na menu
 


 

September

"Deň školského mlieka“ – pripomínať si dôležitosť mlieka v jedálničku detí a motivovať ich k jeho pitiu

„Vítanie jesene“ - jesenná slávnosť pri ohníku, šarkany z lístia, opekané zemiaky – zemiaková hostina

„Mini ZOO“ - návšteva animoterapeutického centra – poznávanie domácich a hospodárskych zvierat, podmienky ich chovu, environmentálna aktivita

Október

 

„Jesenná turistická vychádzka“ – pozorovanie jesennej prírody, zdolávanie prírodných prekážok, zber prírodnín

"Svetový deň výživy"- výtvarné stvárnenie ovocia a zeleniny. Výstavka "Veselá a oživená zelenina"-vernisáž vo vestibule MŠ, príprava ovocnej hostiny

"Predplavecká príprava na plavárni v Humennom" - odstraňovať strach z vody a oboznámiť deti s vlastnosťami vody (deti staršej a špeciálnej triedy)

„Slávnosť pre starých rodičov“ – kultúrny program a pohostenie pre babky a dedkov

„Kaštieľ v Humennom“ – výlet, poznávame históriu okolia svojho domova – prírodovedná a historická expozícia múzea

November

„Hudobná rozprávka“ – veselé dopoludnie s "ujom Ľubom"v MŠ

December

 „Mikuláš a čertstretnutie s Mikulášom, darčeky

Vianočná štedrá večera - vianočné zvyky a tradície v MŠ

 

Vianočná besiedka“kultúrny program pre rodičov
Január

"Veľká sánkovačka a bobovačka na Sirkáni"

„Ide pieseň dokola“ - deň spevu a tanca

Február

"Fašiangy v MŠ" - karneval

"Valentínske srdce" - prosociálne hry, diskotéka

Marec

"Čoskoro budem žiakom" - návšteva ZŠ

"Moja najmilšia kniha – výstava obľúbených detských kníh v priestoroch MŠ

„Kniha moja priateľka“ - návšteva knižnice

"Vynášanie Moreny" - vítanie jari

"Svetový deň vody" - dôležitosť vody v našom živote, rôzne skupenstva vody – experimentovanie a bádanie

 Apríl

"Veľká noc v MŠ“  - sviatok jari so všetkými zvykmi a tradíciami

Deň Zemeochrana prírody, separovanie odpadu, návšteva VPS

„Jarná turistická vychádzka“ - pozorovanie jarnej prírody, zdolávanie prírodných prekážok

„Čo všetko už vieme“ – otvorená hodina predškolákov pre rodičov

Máj

Stavanie májov“majáles

" Spoločný výlet rodičov a detí"  – exkurzia do blízkeho okolia

 „Deň matiek" - kultúrny program pre mamky spojený s ochutnávkou zdravých  jedál v školskej jedálni

Jún

"Letná olympiáda" - Deň detí v MŠ

„Deň rodinyzábavné a športové popoludnie s rodičmi na školskom dvore, opekačka, posedenie pri ohníku

„Rozlúčka predškolákov“ – škôlkarska maturita, pasovanie za školákov

Deti sa v našej škôlke oboznamujú aj so zdravotnou výchovou v rámci projektu „EVIČKA NÁM OCHORELA“ a s princípmi zdravého životného štýlu v rámci projektu „ADAMKO HRAVO A ZDRAVO. Oba vzdelávacie programy absolvujú deti raz mesačne.