Choď na obsah Choď na menu
 


 

September

"Danka a Janka" - divadelné predstavenie v MŠ

"Deň školského mlieka“ – pripomínať si dôležitosť mlieka v jedálničku detí a motivovať ich k jeho pitiu

„Mini ZOO“ - návšteva animoterapeutického centra – poznávanie domácich a hospodárskych zvierat, podmienky ich chovu, environmentálna aktivita

„Vítanie jesene“ - jesenná slávnosť pri ohníku, šarkany z lístia, opekané zemiaky – zemiaková hostina

Október

 

„Jesenná turistická vychádzka“ – pozorovanie jesennej prírody, zdolávanie prírodných prekážok, zber prírodnín

"Svetový deň výživy"- upozorniť na dôležitosť zdravej výživy, príprava ovocnej hostiny

" Veselá a oživená zelenina" - výtvarné stvárnenie ovocia a zeleniny, vernisáž vo vestibule MŠ

„Slávnosť pre starých rodičov“ – kultúrny program a pohostenie pre babky a dedkov

November

„Deň MŠ" - tvorivá dielňa, výroba makety MŠ, diskotéka a spoločná oslava

"Predplavecká príprava"– deti staršej skupiny a špeciálnej triedy (Plaváreň Humenné)

"Pesničkár" - divadelné predstavenie o ľudovej piesni v kultúrnom dome, zúčastnia sa deti staršej skupiny

December

 „Mikuláš a čertstretnutie s Mikulášom, darčeky

Vianočná besiedka“ kultúrny program pre rodičov

Vianočná štedrá večera - pečieme medovníčky“ - vianočné zvyky a tradície v MŠ

 

Január

"Veľká sánkovačka a bobovačka na Sirkáni"

„Ide pieseň dokola“ - deň spevu a tanca

Február

"Fašiangy v MŠ" - karneval

Marec

"Čoskoro budem žiakom" - návšteva ZŠ

"Moja najmilšia kniha – výstava obľúbených detských kníh v priestoroch MŠ

„Kniha moja priateľka“ - návšteva knižnice

"Vynášanie Moreny" - vítanie jari

"Svetový deň Downovho syndrómu" - svetový deň povedomia o Downovom syndróme - oblečme si rozličné ponožky a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

"Svetový deň vody" - dôležitosť vody v našom živote, rôzne skupenstva vody – experimentovanie a bádanie

"Veľká noc v MŠ“  - sviatok jari so všetkými zvykmi a tradíciami

 Apríl

"Rozsvieť modrú" - Svetový deň povedomia o autizme - oblečme sa do modrej farby a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

Deň Zemeochrana prírody, separovanie odpadu, návšteva VPS

"Jarný turistický výlet na Morské oko- pozorovanie jarnej prírody, zdolávanie prírodných prekážok

„Čo všetko už vieme“ – otvorená hodina predškolákov pre rodičov

Máj

Stavanie májov“majáles

 „Deň matiek" - kultúrny program pre mamky spojený s ochutnávkou zdravých  jedál v školskej jedálni

"Spoločný výlet rodičov a detí" – exkurzia do blízkeho okolia

Jún

"Deň detí v MŠ" - deň plný zábavy, skákací hrad, trampolína, súťažné aktivity a spoločné posedenie pri koláčiku.

"Letná športová olympiáda" - športové súťaže na školskom dvore, rozvoj pohybových schopností

„Deň rodinyzábavné a športové popoludnie s rodičmi na školskom dvore, posedenie pri ohníku

„Rozlúčka predškolákov“ – škôlkarská maturita, pasovanie za školákov

Deti sa v našej škôlke oboznamujú aj so zdravotnou výchovou v rámci projektu „EVIČKA NÁM OCHORELA“ a s princípmi zdravého životného štýlu v rámci projektu „ADAMKO HRAVO A ZDRAVO. Oba vzdelávacie programy absolvujú deti raz mesačne.